Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību un stiprinātu universitātes reputāciju, Latvijas Universitāte pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības pilnveidošanai. LU galvenie mērķi ir vērsti uz starptautiskās sadarbības saturu un kvalitāti, lai līdzsvarotu starptautisku izglītību un pētniecību.  Starptautiskā sadarbība tiek veicināta ar aktīvu dalību: 
  • divpusējos sadarbības līgumos (ar 203 universitātēm 50 valstīs);
  • starptautiskajos universitāšu tīklos un organizācijās;
  • starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un projektos;
  • studentu un pasniedzēju apmaiņas programmās;
  • fakultāšu, institūtu, departamentu un individuālā līmeņa starptautiskajā sadarbībā.