Krimināltiesību sekcija “Satversmē garantēto tiesību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā”
Vadītāja doc. Diāna Hamkova

23. februārī plkst. 10.00, attālināti ZOOM platformā

Konferences programma šeit

Konferences tīmekļa vietne: www.konference80.lu.lv