Krimināltiesību sekcija “Satversmē garantēto tiesību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā”
Vadītāja doc. Diāna Hamkova

23. februārī plkst. 10.00, attālināti ZOOM platformā.

Programma Zoom saite
Satversmē garantēto tiesību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā

Konferences tīmekļa vietne: www.konference80.lu.lv