2020.gada 23.septembrī pl. 14.00 Jānis Priekulis aizstāvēs promocijas darbu "Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu" valsts tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Promocijas darba aizstāvēšana notiks LU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē attālināti – tiešsaistē MS Teams platformā.

 

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2020. gada 18.septembrim, rakstot uz e-pastu: agnese.steinberga@lu.lv