Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020.gada 17. septembrī mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem, politikas veidotājiem un ieviesējiem par datu aizsardzību. 

Lektori: Dr.iur.cand. Jānis Priekulis, Mg.iur. Māris Ruķers