Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020.gada 25. septembrī mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem "Regulējums būvniecības jomā". 

Lektore: Mg.iu. Ilze Oša