Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020.gada 9. oktobrī mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, politikas veidotājiem un ieviesējiem  "Civilprocesa aktuālie jautājumi". 

Lektori: Dr.iu. Daina Ose, Mg.iur. Mārcis Krūmiņš