Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gadā mācības tiesnešiem "Civilprocesa likums".

Lektori: Dr.iu. Daina Ose, Mg.iur. Mārcis Krūmiņš