Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020.gada 20. novembrī mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem "Kriminālprocess". 

Lektori: Dr.iur., prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Mg.iur. Gunārs Kūtris