Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2021.gada 25. februārī mācības tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, prokuroriem, izmeklētājiem, advokātiem "Komerctiesības". 

Lektors: Dr.iur. Kaspars Balodis