Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros mācības "Nodokļu tiesības". 

Lektori: prof. Jānis Lazdiņš, doc. Edvīns Danovskis