Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros mācības "Kriminālprocesa aktualitātes". 

Lektori: prof. K. Strada-Rozenberga, lekt. G. Kūtris