Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gada 6.maijā mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem - "Finanšu un ekonomiskie noziegumi".

Lektori: Dr.iur. V. Liholaja, Dr.iur. D. Hamkova, Mg.iur. J. Janums.