Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gada 8.jūnijā mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem - "Finanšu un ekonomiskie noziegumi".

Lektors: Dr.iur. Edvīns Danovskis