Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gada 3. jūnijā mācības tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, prokuroriem, izmeklētājiem, advokātiem - "Komerctiesības".

Lektors: Dr.iur. Kaspars Balodis