Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
19.07. 10.00–12.00 un
13.00–16.00
20.07. 9.00–11.00 un
12.00–14.00
2. kārta
Datums Laiks
21.07. 10.00–13.00 un
14.00–18.00
22.07. 10.00–13.00 un
14.00–17.00
23.07. 9.00–11.00 un
12.00–14.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Reģistrācijas veidlapu pārbaudīšana: Raiņa bulvāris 19, 7. auditorija

Līgumu slēgšana: Raiņa bulvāris 19, 257. telpa

19. un 20. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 21. līdz 23. jūlijam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā