Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros - 

2020. gada 27. novembrī mācības tiesnešiem, tiesnešu palīgiem, maksātnespējas administratoriem, advokātiem "Maksātnespējas regulējums". 

Lektors: Mg.iur. Gaidis Bērziņš