Latvijas Universitātes un Tiesu administrācijas noslēgtā līguma „Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” ietvaros -

2021. gada 5. maijā mācības tiesu darbiniekiem, administratīvās tiesas tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem -  "Darba tiesības".

Lektors: Dr.iur. Kristīne Dupate