LU ikgadējo konferenci Juridiskajā fakultātē 14. februārī ievadīs plenārsēde “Likumdošanas process un rezultāts Latvijā: pagātnes mācības, mūsdienu tendences, problēmas un risinājumi”. Plenārsēdes tematika izraudzīta atbilstoši šajā gadā izvēlētajam LU ikgadējās starptautiskās konferences pamata izpētes jautājumam – likumdošanas procesam un tā rezultātam likumam. Plenārsēdes norise iecerēta divās daļās. Pirmā no tām veltīta “skatam no malas”, uzklausot citu zinātnes nozaru pārstāvju skatījumu par likumiem un to nozīmi sabiedrībā. Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par to, vai likumiem ir jābūt racionāliem, kāpēc sabiedrība (ne)ievēro likumus un kāpēc kvalitatīvs likums ir svarīgs uzņēmējam. Savukārt otrajā daļā vārds tiks dots tiesību zinātnes atzītiem speciālistiem, kuri meklēs atbildes uz jautājumiem par likumdevēja rīcības brīvību labas likumdošanas principa kontekstā, pārregulācijas problēmu likumdošanā, likumdošanas rezultāta satversmības nodrošināšanu. Plenārsēde noslēgsies ar pārdomas raisošu priekšlasījumu par saprātīgumu kā visu lietu mēru jurisprudencē, kuru aicināta sniegt LU Juridiskās fakultātes absolvente, žurnāla “Jurista vārds” pētniecisko darbu konkursa 2023.gada uzvarētāja.

Plenārsēde notiks 14. februārī plkst. 9:00, Juridiskās fakultātes konferenču zālē (Raiņa bulv. 19, 1. stāvs). Plenārsēdei varēs sekot līdzi tiešraidē LU JF Youtube kanālā šeit. 

KONFERENCES PROGRAMMA