4. aprīlī notiks sekcija  “Prakses, pieredzes, ētikas un filozofijas aspekti mediācijā”. Mediācijas sekcijā pieteikti referāti par daudzpusīgām tēmām, kas aktuālas mediācijas videi. Pasaules kontekstā, Latvijā mediācija joprojām nostabilizējas un pilnveidojas. Tiks diskutēts par mediatoriem un mediācijai svarīgiem, gan praktiskas, gan teorētiskas dabas jautājumiem ar ko nākas saskarties mediatoriem savā profesionālās darbā, piemēram, risinot ģimenes lietas - Mediācijas iespējas vardarbīgās attiecībās. - Attālināta mediācija: Iespēja medācijas attīstībai vai lamatas? – Bērnu iesaiste mediācijā. - Sistēmfenomenoloģiskā pieeja ģimenes mediācijā u.c.

Sekcija notiks 4. aprīlī plkst. 15:00, Juridiskās fakultātes 40. auditorijā, 4. stāvā, Raiņa bulv. 19.

Programma šeit