Informācija par komandas atlases kārtību un pieteikšanās notiks 22. septembrī plkst.16:10 , 8. auditorijā (tiesas zāle).

Šīs ir senākās sacensības starptautisko tiesību jomā.

Šīs ir pasaulē lielākās un prestižākās tiesu izspēļu sacensības.

Tās ir pasaules mēroga sacensības.

 

Dalība šajās sacensībās

  • ir nenovērtējamu zināšanu ieguve
  • ir savu spēju maksimāla pilnveidošana
  • ir nepārspējams ieraksts CV
  • ir 6 kredītpunkti B daļas priekšmetā Starptautiskā justīcija
 

Sacensību organizatori Inernational Law Students Association (ILSA) sacensību kāzusu ir publicējuši savā mājaslapā:

https://www.ilsa.org/jessup-competitors/

 

Ja gribi piedalīties un, ja Tev ir laba angļu valoda, tad

  • izlasi  sacensību kāzusu ILSA mājaslapā
  • iepazīsties ar sacensību nolikumu
  • aplūko ILSA mājaslapā publicētos iepriekšējo gadu sacensību dalībnieku labākos rakstiskos darbus.
 

Komandu trenēs lekt.Māris Lejnieks.

Jautājumus sūtiet uz maris.lejnieks@lu.lv