Foto no LU JF komandas arhīva

No 1999. gada 21. līdz 24. aprīlim Hāgā, Nīderlandē notika ikgadējās Telders sacensības starptautiskajās tiesībās. Jau otro gadu pēc kārtas tajās piedalās komanda četru studentu sastāvā no Latvijas. Šogad Latvijas Universitāti pārstāvēja četri LU Juridiskās fakultātes 4. kursa studenti - Karīna Korna, Aiga Krieva, Vineta Skujeniece un Māris Viļums.

Pirmās šāda veida sacensības tika organizētas jau 1977. gadā, un tās nosauca slavenā nīderlandiešu jurista, profesora Bena Teldera (1903 - 1945) vārdā. Būdams starptautisko tiesību speciālists, viņš īpaši izcēlās ar savu taisnīguma izpratni un humāno pieeju starptautiskajām tiesībām. Viņš uzskatīja, ka tiesības ir jākontrolē, lai tās kalpotu taisnīgumam, un tā visa mērķis būtu pēc iespējas vairāk respektēt sabiedrību. Šī tēze ir pamatā minētajām sacensībām, kurās ar katru gadu piedalās arvien vairāk komandu. Ja pirmajās Telders sacensībās piedalījās tikai četras komandas, tad šogad bija jau 22 komandas no dažādām Eiropas valstīm.  Telders sacensības starptautiskajās tiesībās notiek tiesas prāvas inscinējuma veidā, Starptautiskās Tiesas (ANO institūcijas) atrašanās vietā - Miera Pilī, Hāgā. Sacensību mērķis ir ne tikai pārbaudīt studentu zināšanas starptautiskajās tiesībās un viņu spējas domāt juridiski, bet arī meklēt jaunas idejas, pilnveidot starptautiskās tiesības. Īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka izskatāmā lieta parasti ietver jautājumus, kas tieši pašreiz ir aktuāli starptautiskajās tiesībās. Īpašs akcents tika likts uz jautājumu, cik tālu valsts var iet starptautiskajās tiesībās un kur ir robeža, pie kuras jāapstājas. Arī nāvessoda problēma attiecībā uz personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, bija viena no galvenajām izskatāmajā lietā.  Kā zināms, tiesas prāvā piedalās ne tikai abas puses, kas meklē argumentus savai pozīcijai, bet arī tiesneši, kas vērtē šos argumentus. Tiesneši Telders sacensībās patiešām ir kvalificēti starptautisko tiesību speciālisti. Starp tiem ir Starptautiskās Tiesas tiesneši, tiesneši no Irānas-ASV Prasības Tribunāla, Starptautiskās Jūras Tiesību Tribunāla, arī Eiropas Parlamenta deputāti un starptautisko tiesību pasniedzēji no Eiropas universitātēm.  Latvijas komanda piedalīšanos šajās sacensībās uzskata par neatņemamu studijas procesa sastāvdaļu. Gan sacensību gatavošanās laikā (kas prasīja pusgadu), gan arī uz vietas tiesas zālē mēs ieguvām daudz vispusīgāku izpratni par starptautiskajām tiesībām, par to praksi. Centāmies arī salīdzināt daudzu speciālistu viedokļus konkrētos jautājumos un izteikt arī savu viedokli. Kā topošie juristi mēs guvām pieredzi, kā atrast juridiskus argumentus, kurā brīdī tos pareizi likt lietā, kā tos aizstāvēt un kā ar tiem pārliecināt. Šīs zināšanas nevar iegūt vienas dienas laikā. Tās nevar iemācīties fakultātē, noklausoties starptautisko tiesību kursu. Tas ir ilgstošs pašizglītošanās process, un ir patīkami, ka Universitāte dod stimulu šādai sevis izglītošanai.  Latvijas komanda saka lielu paldies Latvijas Universitātei un Sorosa fondam-Latvija par finansiālo atbalstu, bez kura nebūtu iespējama mūsu dalība šajā izglītojošajā un prestižajā pasākumā. Materiāli nenovērtējamu ieguldījumu esam saņēmuši no LU Juridiskās fakultātes lektores Dr. iur. Inetas Ziemeles. Viņa mums atvēra daudz vispusīgāku skatu uz starptautiskajām tiesībām, mācīja domāt un analizēt, sniedza daudz citu vērtīgu padomu.

Dalīties