Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

No 4. līdz 7. maijam Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā jau 13. reizi norisinājās ikgadējās Viduseiropas un Austrumeiropas tiesas procesa izspēles sacensības (Central and Eastern European Moot Court Competition 2007), ko organizē Britu tiesību centrs Varšavas universitātē. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandas šajās sacensībās piedalās jau devīto gadu pēc kārtas un šogad izcīnīja godpilno sesto vietu, no uzvarētājiem - Nikolasa Kopernika universitātes komandas (Nicholas Copernicus University, Poland) - atpaliekot tikai par septiņiem punktiem. Šajās sacensībās piedalījās piecpadsmit komandas no deviņām valstīm.

Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti (JF) šajā izspēlē pārstāvēja Liene Pierhuroviča un Irēna Ņesterova (3. kurss), kā arī Santa Selga un Uldis Krastiņš (5. kurss). Komandas treneris bija Latvijas Universitātes doktorants un lektors Arnis Buka, savukārt runas mākslas konsultante bija Kultūras akadēmijas docente Ruta Vītiņa. Šīs sacensības sniedz studentiem no Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm un valstīm, kas vēl nav Eiropas Savienības dalībvalstis, iespēju padziļināt zināšanas un diskutēt par aktuālajām Eiropas Savienības tiesību problēmām. Sacensību norises valoda ir angļu valoda, un sacensības norisinās kā tiesas process Eiropas Kopienu tiesā (EKT). Tiesneši ir atzīti Kopienas tiesību speciālisti, piemēram, bijušais ģenerāl­advokāts un EKT tiesnesis lords Slinns no Hedlijas (Lord Slynn of Hadley) un profesore Ketrīna Bārnarda (Catherine Barnard), kā arī pārstāvji no starptautiskā juridiskā biroja “Clifford Chance” un Eiropas Komisijas. Galvenie kritēriji, ko tiesneši vērtēja un kam atbilda Latvijas komandas uzstāšanās, bija zināšanas par piemērojamām tiesībām un to interpretāciju, spēja tiesības piemērot faktiskajiem apstākļiem, spēja pārstāvēt abas lietā iesaistītas puses un atbildēt uz tiesnešu jautājumiem, runas stils, stāja un izturēšanās pret tiesu, kā arī efektīva runas laika organizācija. Pirms sacensību mutiskās daļas Budapeštā komandai bija jāsagatavo rakstiska argumentācija prasītāja un atbildētāja pozīcijai par komplicētiem Kopienas tiesību jautājumiem. Šogad kāzusā uzdotie jautājumi bija saistīti ar brīvas pakalpojumu kustības ierobežojumiem, ko radīja nacionālās likumdošanas noteikumi, par krimināli sodāmu atzīstot piedalīšanos pašmāju privātpersonu un ārvalstu operatoru organizētās azartspēlēs. Risinājumā bija arī jāinterpretē regulā nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem minētie izņēmumi. Interesantākā un praktiski nozīmīgākā šo sacensību problēma bija jautājums, vai jaunu Eiropas Savienības dalībvalsti saista tās oficiālajā valodā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nepublicēta regula, ja uz šo regulu atsaucas indivīds. Eiropas Kopienu tiesa savu viedokli līdz šim ir paudusi tikai saistībā ar gadījumiem, kad valsts ir atsaukusies uz regulu, ierobežojot indivīda tiesības. Šajās lietās ir norādīts, ka galvenais ir indivīda interešu ievērošana. Dalība tiesas procesu izspēlēs ir vērtīga pieredze, kas nozīmē ne tikai iespēju papildināt zināšanas Eiropas Savienības tiesību jomā un angļu valodā, bet arī pilnveidot prezentācijas un argumentēšanas prasmes, kas lieti noder tālākajā studiju procesā. Komandas dalība sacensībās bija iespējama, pateicoties Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un sponsoru finansiālam atbalstam. Komanda izsaka pateicību par finansiālo atbalstu zvērināta advokāta Andra Grūtupa birojam. Komanda vēlas izteikt pateicību arī JF lektoram Mārim Lejniekam un Edmundam Brokam par padomiem gatavošanās laikā.

Dalīties