Foto no ELSA Latvija arhīva

Īsi pirms Ziemassvētkiem Latvijas Universitātes telpās notika profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles. Dišlera izspēles tradicionāli organizē Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija), un šogad tās notika jau vienpadsmito reizi. Izspēlēs dažādu augstskolu studenti ir aicināti sacensties Satversmes tiesas procesa formā, diskutējot par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Kāzusā sacensību organizatori bija ietvēruši 2009. gada aktuālākos jautājumus – Latvijas vienošanās ar Starptautisko valūtas fondu atbilstības Satversmei pārbaudi, pensiju samazināšanas un kredītņēmēju aizsardzības pasākumu satversmības izvērtēšanu, kā arī tiesībsarga pieteikuma Satversmes tiesā iesniegšanas nosacījumus. Atsevišķus no šiem jautājumiem Satversmes tiesa plaši analizējusi dažas dienas vēlāk publiskotajā spriedumā par pensiju samazināšanu. Taču Dišlera izspēļu dalībniekiem vajadzēja meklēt atbildes uz šiem jautājumiem patstāvīgi, un, jāteic, šajā ziņā viņiem veicās visnotaļ labi. Par īpašu notikumu izvērtās izspēļu atklāšana. Pirmo reizi Dišlera izspēļu vēsturē atklāšanas vārdus teica viens no iepriekšējo gadu Dišlera izspēļu uzvarētājiem – Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Bērziņš. Viņš īpaši atzīmēja ELSA Latvija ieguldījumu jauno juristu sagatavošanā, rīkojot tiesas procesu izspēles, kā arī Dišlera izspēļu nozīmi pirmās jurista pieredzes iegūšanā. Tāpat R. Bērziņš sniedza noderīgus padomus komandu dalībniekiem – gan kā labāk atbildēt uz tiesnešu jautājumiem, gan arī kā veiksmīgāk veidot argumentāciju. Šajā gadā izspēlēs piedalījās septiņas komandas no LU Juridiskās fakultātes. Savukārt priekšsacīkstes un pusfinālus tiesāja jau ierastie Dišlera izspēļu tiesneši – Inga Bite, Edgars Briedis, Agris Dreimanis, Kristīne Drēviņa, Aldis Gobzems, Jūlija Jerņeva, Anita Kovaļevska, Artūrs Kučs, Dainis Lasmanis, Ginta Leimane, Sanita Mertena, Ieva Miļūna, Edgars Pastars, Debora Pāvila, Jānis Pleps un Uģis Zeltiņš. Pēc smagām priekšsacīkšu un pusfināla izspēlēm finālā atbilstoši izspēļu tiesnešu lēmumam iekļuva komandas “Hostis humani generis” (Rihards Veinbergs, Mārtiņš Puķe un Artūrs Pušmucāns) un “Šodien ir vēl tikai šodiena” (Laura Emse, Dainis Pudelis un Andrejs Stupins). Fināla tiesas sastāvs (Gunārs Kusiņš, Ieva Bērziņa-Andersone, Ginta Sniedzīte, Arvīds Dravnieks, Māris Lejnieks, Lauris Liepa un Mārtiņš Paparinskis) finālistiem gan uzdeva āķīgus un provokatīvus jautājumus, gan arī nenogurstoši mēģināja noskaidrot labāko šā gada Dišlera izspēļu komandu. Rezultātā tika sasniegts savdabīgs Dišlera izspēļu rekords – fināls ilga četras ar pusi stundas. Par Dišlera izspēļu uzvarētājiem kļuva komanda “Šodien ir vēl tikai šodiena” (Laura Emse, Dainis Pudelis un Andrejs Stupins). Savukārt par izspēļu labāko oratoru, kurš saņēma zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” balvu, tiesneši atzina Rihardu Veinbergu. Atbilstoši Dišlera izspēļu tradīcijām tika piešķirta arī labākā izspēļu tiesneša balva, kuru saņēma fināla tiesas sastāva priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš. ELSA Latvija pateicas zvērinātu advokātu birojiem “Eversheds Bitāns”, “Liepa, Skopiņa/Borenius” un “Sorainen”, kā arī VSIA “Latvijas Vēstnesis”, VAS “Tiesu namu aģentūra”, juridiskajam birojam “Inlat Plus”, sabiedriskās politikas centram “Providus”, Dailes teātrim un LU studentu pašpārvaldei, bez kuru atbalsta Dišlera izspēles nebūtu notikušas tik veiksmīgi.

Dalīties