No kreisās: Elīna Šteinerte, Meldra Apināne, Olga Geituss-Eitvina, Daimārs Škutāns. Foto no komandas personīgā arhīva.

Lai padziļinātu studentu zināšanas dažādos studiju kursos, bieži tiek rīkoti tiesas prāvas inscenējumi. Lai pievērstos dažādu teorētisku jautājumu dziļākai izpētei Latvijas civiltiesībās vai administratīvajās tiesībās, pilnīgi pietiek ar tiesas prāvas inscenējumu vienas valsts mērogā. To pierāda pirmais tiesas prāvas inscenējums starp Latvijas augstskolām, kas notika 1999. gada novembrī. Starptautiskajās tiesībās ar Latvijas ietvaros rīkotu inscenējumu ir par maz, jo studentiem nav iespējams gūt pilnīgu priekšstatu par notikumiem starptautiskajā arēnā un tendencēm starptautiskajās tiesībās. Tāpēc jau trešo gadu pēc kārtas LU Juridiskās fakultātes 4.kursa studenti piedalās "Telders" starptautiskajās tiesas prāvas inscenējuma sacensībās, kas veltītas tieši starptautiskajām publiskajām tiesībām.

Šī gada "Telders" sacensību kāzuss un rezultāti

Šogad sacensībās piedalījās 22 komandas no 22 Eiropas valstīm, jo sacensību nolikums paredz, ka no katras valsts drīkst piedalīties tikai viena labākā komanda. No 13. līdz 15. aprīlim jau 23. reizi sacensības risinājās Nīderlandes pilsētā Hāgā, ANO Starptautiskās tiesas ēkā — Miera pilī. Latviju šogad pārstāvēja četri LU JFs 4. kursa dienas nodaļas studenti — Daimārs Škutāns, Elīna Šteinerte, Meldra Apināne un Olga Geitus — Eitvina. D. Škutāns kopā ar E. Šteinerti pārstāvēja prasītāju un prasītāju konkurencē ieguva 8.vietu. Kopvērtējumā Latvijas komanda ieguva augsto 11. vietu, aiz sevis atstājot gan Igaunijas, gan Lietuvas komandas, un tas ir visu laiku labākais panākums Latvijas komandām "Telders" sacensībās. Par sacensību uzvarētājiem kļuva studenti no Šveices, finālā uzvarot Nīderlandes komandu. Šī gada kāzusa faktiskie lietas apstākļi bija ļoti pietuvināti notikumiem, kas risinājās Kosovā 1999. gada pavasarī. Lai sekmīgi startētu sacensībās, studentiem bija pamatīgi jāpārzina spēka lietošanas tiesiskais regulējums starptautiskajās tiesībās. Tāpat bija nepieciešama dziļa izpratne par principu neiejaukties citas valsts iekšējās lietās. Līdz ar to studentiem nācās argumentēt, kāpēc starptautiskajās tiesībās eksistē vai neeksistē tiesisks pamats tādam fenomenam kā "humanitārā intervence", jeb: vai valstis vienpusēji, bez ANO Drošības padomes sankcijas, drīkst lietot spēku pret citu valsti, kurā notiek visu cilvēci šokējoši cilvēktiesību pārkāpumi. Tādējādi liela uzmanība kāzusā tika pievērsta cilvēktiesību aizsardzībai, kā arī pašnoteikšanās tiesību starptautiski tiesiskajam regulējumam. Īpašu vērību izpelnījās humanitārās tiesības. Visbeidzot, bija nepieciešams pamatīgi iepazīties ar tiesisko regulējumu, kas skar ANO miera uzturēšanas spēku misijas.

"Telders" komandas tapšanas gaita un gatavošanās sacensībām

1999. gada 10. novembrī LU notika atlases kārta "Telders" starptautisko publisko tiesību tiesas prāvas inscenējuma sacensībām. Gatavošanās atlases kārtai, kurā bija jāiesniedz gan rakstiskie darbi, gan jāuzstājas tiesas priekšā, sākās jau oktobrī. Atlasei pieteicās astoņi studenti no gandrīz 200 studentu lielā 4. kursa.  No astoņiem pretendentiem tika izvēlēti četri — Elīna Šteinerte, Daimārs Škutāns, Meldra Apināne un Olga Geitus—Eitvina. Diemžēl trīs studenti visu sacensību gatavošanās laiku bija spiesti strādāt, kas, nenoliedzami, bija iespējams tikai darba devēju izpratnes un pašu studentu uzstājības un neatlaidības dēļ. No 11. novembra sākās darbs pie rakstiskās daļas, kas uz Hāgu bija jāizsūta līdz 10. janvārim. It kā jau laika daudz, taču Latvijā nav nevienas tiešām kvalitatīvas un plašas juridiskās bibliotēkas, kāda nepieciešama šāda projekta īstenošanai. Tāpēc, pateicoties Inetas Ziemeles un LU JF gādībai, nedēļa tika pavadīta Zviedrijā, Lundas Universitātes Raula Vallenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūta bibliotēkā. Jāatzīstas, ka tas bija kā sapnis vienkāršam latviešu studentam — bibliotēka, kurā var atrast, piemēram, visu ANO konvenciju oficiālās publikācijas. Pirmā diena mums pagāja, iepazīstoties ar bibliotēku plauktiem tīri tehniski, lai orientētos, kur, ko un kā vispār meklēt. Pēcāk bibliotēkā pavadījām gandrīz augas dienas lasot un mācoties. Bez tam izmantojām mazāko izdevību tikties ar institūta pasniedzējiem, piemēram, starptautisko tiesību speciālistu, profesoru Gudmunduru Alfredsonu (Gudmundur Alfredsson), ar profesoru Jēranu Melanderu (Göran Melander) un Latvijā pazīstamo Inetu Ziemeli, pārspriežot un iztirzājot kāzusu un neskaitāmos ar to saistītos juridiskos aspektus. Braucienam uz Lundu bija konkrēts mērķis — savākt pietiekami daudz materiālu, lai varētu uzrakstīt labu rakstisko darbu. Atgriežoties Latvijā, mūs sagaidīja ne tikai pirmsziemassvētku laiks, bet arī ziemas sesija. Tomēr mums šie rakstiskie darbi bija jāuzraksta, turklāt jāizstrādā augstā līmenī. Taču ar rakstisko darbu nosūtīšanu uz Nīderlandi gatavošanās "Telders" sacensībām nebūt nebija beigusies. Gluži pretēji, komandai vajadzēja sākt gatavošanos otrajam sacensību posmam — mutiskajām uzstāšanās reizēm tiesas priekšā. Bija tik labi jāiemācās un jāizprot savi argumenti, lai spētu atbildēt uz katru tiesas uzdoto jautājumu. Bez tam katram runātājam bija jāpamanās iekļauties atvēlētajās 20 minūtēs. Katram vārdam, katrai atbildei jābūt precīzai un juridiski pamatotai. Turklāt der atcerēties, ka šī gada "Telders" sacensību lieta skāra vēl jaunus, līdz galam neizstrādātus un ļoti pretrunīgus starptautisko tiesību aspektus, piemēram, spēka lietošana citas valsts iedzīvotāju cilvēktiesību aizsardzībai vai imunitāti baudošas personas tiesāšana. Turklāt, kad atbildēts uz jautājumu, jāspēj atgriezties pie savas runas, jābūt laipnam, pieklājīgam, pārliecinošam un ļoti elastīgam. Un tas viss — angļu valodā. Pie tiesas atmosfēras pierast palīdzēja nesen izveidotā JF tiesas zāle, kas aprīkota ne tikai ar atbilstošām mēbelēm, bet arī ar mikrofoniem un videokamerām, kas ir svarīgi gatavošanās gaitā, jo ikvienu mēģinājumu iespējams ierakstīt un pēcāk izanalizēt trūkumus. Un tā — 12. aprīlī — mēs devāmies aizstāvēt LU un patiesībā arī visas Latvijas godu Hāgā, Miera pilī, Starptautiskās tiesas mītnē. Komanda izsaka pateicību Mārim Lejniekam, LU Juridiskās fakultātes lektoram, kas bija komandas treneris un gādāja, lai Latvijas komanda tiktu līdz Hāgai, kā arī Inetai Ziemelei par sniegto atbalstu un vērtīgajiem padomiem. Komanda pateicas LU Juridiskajai fakultātei un Sorosa fondam — Latvija par finansiālo atbalstu. Īpašs paldies LU Juridiskās fakultātes dienas nodaļas 10. semestra studentei Vinetai Skujeniecei, kas palīdzēja komandai iejusties Nīderlandē. Mēs ceram, ka turpmākajos gados tiesas prāvas inscenējuma sacensībās piedalīties gribētāju skaits arvien augs, kaut arī šī gada komandas sniegums pārliecinoši demonstrē: skaitam nav nozīmes, jo visu izšķir kvalitāte.

Dalīties