No kreisās: I.Makare, L.Fjodorova, trenere I.Kačevska, R.Kaškina, L.Meijere. Foto no komandas personīgā arhīva.

Šī gada aprīļa sākumā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komanda – Rasma Kaškina, Laura Meijere, Irēna Makare, Līga Fjodorova un komandas trenere Inga Kačevska – piedalījās vienā no pasaules prestižākajām topošo juristu sacensībām – Vilema C. Visa starptautiskās komercšķīrējtiesas inscenējumā (Wilem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), kas jau tradicionāli norit Vīnē, Austrijā.

Šogad starptautiskās komercšķīrējtiesas procesa izspēles sacensības atzīmēja savu desmito gadskārtu. LU komanda sacensībās piedalījās trešo gadu un 128.komandu konkurencē ieguva 31. vietu. Šajās sacensībās māku argumentēt, izsmeļoši atbildēt uz šķīrējtiesnešu jautājumiem, kā arī prasmīgi atbildēt uz pretinieka argumentiem demonstrē pasaules vadošās universitātes un tiesību skolas. Šīs sacensības ir nozīmīgas ar to, ka starptautiskā šķīrējtiesas procesa izspēle ir maksimāli pietuvināta reālajam procesam. Pat šķīrējtiesas nosaukums bija “Vācijas pastāvīgā šķīrējtiesa” (Deutsche Institution fūr Schiedsgerichtsbarkeit), kas ir reāli pastāvošas šķīrējtiesas nosaukums Vācijā.Šķīrējtiesneši sacensībās bija dažādu valstu ievērojamāki praktiķi, atzītāki profesori, kā arī citu komandu treneri. Gatavošanās tiesu debatēm sākās jau pagājušā gada oktobrī, kad komandām tika izsūtīts detalizēti izklāstīts kāzuss (aptuveni uz 50 lpp.), kurā bija ietverti aktuāli jautājumi par starptautiskā pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu. Sacensību dalībniekiem bija jāatbild uz starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgiem jautājumiem, tajā skaitā, vai līgums var tikt noslēgts, tieši nenosakot cenu (open–price term contract), kā aprēķināmi zaudējumi un vai ir tiesības prasīt procentus par neiegūto peļņu. Kāzuss tika risināts saskaņā ar 1980.gada ANO konvenciju par starptautiskā pirkuma– pārdevuma līgumiem, 1994.gada UNIDROIT Starptautisko līgumu principiem un attiecīgo starptautisko tiesu praksi. Sacensībās tika ietverti arī vairāki procesuālo tiesību jautājumi, piemēram, par šķīrējtiesas atrunas spēkā esamību un šķīrējtiesneša neatkarību un objektivitāti šķīrējtiesas procesā. Sacensības tradicionāli norit divās daļās. Sākotnēji komandām bija jāsagatavo rakstiska argumentācija – gan no prasītāja puses, gan no atbildētāja puses. Otrajā sacensību daļā, kas noritēja Vīnes universitātes Juridiskajā fakultātē, komandas izspēlēja šķīrējtiesas procesu. LU pārstāvji cīnījās pret Ateneo Tiesību skolas (Filipīna), Pitsburgas universitātes (ASV), Ziemeļrietumu Northwestern universitātes (ASV) un Jorkas universitātes Osgoode Hall tiesību skolas(Kanāda) komandām. Uzvarot visas iepriekšminētās pretinieku komandas, LU komanda pirmo reizi iekļuva finālā – 32 labāko komandu vidū. Tālāk, mērojotos zināšanām ar Deakin universitātes (Austrālija) komandu, LU komanda ieguva 31. vietu. Nobeigumā jāatzīmē, ka godpilnā 31. vieta 128 komandu konkurencē ir veiksmīgs starts, nesot pasaulē LU JF vārdu un pierādījums, ka tiesību zinātņu studentu vidū esam krietni virs pasaules vidējā līmeņa. Šā gada rezultāts ir pamudinājums studentiem piedalīties šādās sacensībās un būt vēl labākiem.

Dalīties