No kreisās: A.Mihailova, E.Umbraško, I.Berkovičs, M.Eksta, trenere I.Kačevska. Foto no komandas personīgā arhīva.

No 7. līdz 13.aprīlim Vīnē norisinājās ikgadējās pasaules mēroga šķīrējtiesas procesa izspēles sacensības starptautiskajās komerctiesībās (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), kuras organizē Starptautisko komerctiesību institūts (Institute of International Commercial Law sadarbībā ar ASV Pace University School of Law).

Šīs sacensības notiek jau trīspadsmito gadu, un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandas tajās piedalās jau ceturto gadu pēc kārtas. Izspēle vieno ap 1000 studentu no 158 universitātēm no 50 valstīm visā pasaulē un ap 500 juristu, tiesību profesoru un atzītu arbitrāžas speciālistu. Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti šajā izspēlē pārstāvēja Anna Mihailova, Elīna Umbraško, Marija Eksta un Igors Berkovičs. Komandas trenere bija advokātu biroja “Skudra un Ūdris” advokāte un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes stundu pasniedzēja Inga Kačevska, savukārt runas mākslas konsultante – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes stundu pasniedzēja un Kultūras akadēmijas docente Rūta Vītiņa. Šo sacensību mērķis ir padziļināt zināšanas par starptautiskajām komerctiesībām un alterna­tīviem strīdu risināšanas mehānismiem. Tas tiek panākts ar starptautisko komerctiesību piemērošanu konkrētai klienta problēmai, kas izriet no starptautiska preču pirkuma līguma, kuram tiek piemērota ANO 1980.gada Vīnes Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem, kā arī citi starptautisko komerctiesību principi un noteikumi. Sacensības norisinās angļu valodā kā procesa starptautiskajā komerciālajā arbitrāžā inscenējums, balstoties uz noteiktas šķīrējtiesas reglamentu, kas šajās sacensībās bija Čikāgas Starptautiskās strīdu atrisināšanas asociācija (Chicago International Dispute Resolution Association – CIDRA). Arbitri bija atzīti starptautisko komerctiesību speciālisti, piemēram, prof. Dr. Franko Ferrari, prof. Dr. Peters Bergers, kā arī pārstāvji no starptautiskiem juridiskiem birojiem – White&CaseDebevoise&Plimpton u.c. Komandas no kontinentālo tiesību loka izspēlē tika pretstatītas komandām no anglosakšu tiesību skolas, tādējādi katrs varēja mācīties citas tiesiskās kultūras pieeju. Arī arbitri tika izvēlēti no pretējiem tiesību lokiem. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda izspēlē tikās un veiksmīgi sacentās ar komandām no ASV, Austrālijas un Indijas. Galvenie kritēriji, ko arbitri vērtēja, bija zināšanas par piemērojamām tiesībām un to interpretāciju, spēja tiesības piemērot faktiskai klienta problēmai, pārstāvēt abas lietā iesaistītās puses un atbildēt uz arbitru jautājumiem, kā arī runas stils, izturēšanās pret tribunālu un efektīva runas laika organizācija. Pirms sacensību mutiskās daļas Vīnē studentiem četru mēnešu laikā bija jāsagatavo rakstiska argumentācija prasītāja un atbildētāja pozīcijām apjomīgā un sarežģītā kāzusā starptautisko komerctiesību jomā. Kāzusa problemātika skāra starptautisku pirkuma līgumu, kura priekšmets bija fleksoprintera mašīna, kas formāli atbilda līguma noteikumiem, bet faktiski neprintēja uz vajadzīgā lieluma folijas. Līgumam tika piemērota Vīnes Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem. Gatavojot pušu pozīcijas, studentiem nācās iedziļināties tādos jautājumos kā noilguma periods starptautiskajās komerctiesībās, līguma noteikumu interpretācija, preces atbilstība līgumam un konvencijai, paziņošana par preces neatbilstību, zaudējumu aprēķināšana un zaudējumu samazināšanas pienākums. Vēl divus mēnešus studenti intensīvi gatavojās šķīrējtiesas procesa izspēles sacensību mutiskajai daļai Vīnē. Gatavošanās laikā komandas trenere Inga Kačevska organizēja treniņsacensības ar komandām no Zalcburgas un Viļņas universitātēm, trenēties palīdzēja arī iepriekšējie izspēļu dalībnieki. Sacensību mutiskās daļas ietvaros dalībniekiem bija ne tikai jāspēj pārliecinoši un juridiski precīzi argumentēt gan prasītāja, gan atbildētāja viedokļus sacensību kāzusā, bet arī sniegt atbildes uz akadēmiski augsti kvalificētu arbitru jautājumiem un spēt konstruktīvi kritizēt pretējās puses 
tiesisko argumentāciju. Arbitri šajās spēlēs bija no Vācijas, Austrijas, Singapūras, Krievijas, Ukrainas un ASV. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda izsaka lielu pateicību advokātu birojam “Skudra un Ūdris”, “Kļaviņš&Slaidiņš”, “Loze, Grunte un Cers”, Sorainen Law Offices par sniegto iespēju piedalīties Chartered Institute of Arbitrators rīkotajā diskusijā Rīgā, kurā bija iespēja uzzināt par aktualitātēm šķīrējtiesu likumdošanā Latvijā, kā arī tikties ar pieredzējušiem arbitriem no Latvijas un ārvalstīm. Šāda veida izspēles sacensībās var iegūt ne tikai zināšanas un praktiskas iemaņas starptautiskajās komerctiesībās un alternatīvos strīdu risināšanas veidos, bet arī neaizmirstamu piedzīvojumu, labus draugus un kontaktus ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.

Dalīties