No kreisās: M.Bērziņa, K.Krišjānis, trenere I.Kačevska, I.Naglis, E.Umbraško. Foto no komandas personīgā arhīva.

Starptautiskā komercarbitrāžas izspēle (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), kura norisinājās Vīnē no 31.marta līdz 5.aprīlim, šogad pulcēja vēl nepieredzēti lielu dalībnieku skaitu - 177 komandas no visas pasaules, to skaitā arī Latvijas Universitātes komandu.

LU šīgada izspēlē pārstāvēja Madara Bērziņa, Elīna Umbraško, Kaspars Krišjānis un Ilmārs Naglis, komandas trenere bija LU Juridiskās fakultātes starptautisko tirdzniecības tiesību kursa pasniedzēja Inga Kačevska. Īpaši liels prieks un lepnums komandai ir par tās dalībniekiem Ilmāru Nagli, kurš, demonstrējot lielisku sniegumu, iekļuva izspēles labāko runātāju vidū, kā arī Elīnu Umbraško, kurai līdz iekļūšanai šajā sarakstā pietrūka vien dažu punktu. Jāatzīmē, ka LU studenta vārds starp labākajiem tika nosaukts pirmo reizi (LU šajās sacensībās piedalās septīto gadu). Tiesu izspēli organizē Starptautisko komerctiesību institūts (Institute of International Commercial Law) sadarbībā ar ASV Pace Law School, un šogad tā notika jau 14.reizi. Izspēles mērķis ir sekmēt starptautisko tirdzniecības tiesību apguvi un padziļināt studentu zināšanas par starptautisko šķīrējtiesu darbību – ik gadu kāzusa atrisināšanai līdzās citiem tiesību avotiem tiek izmantota 1980.gada ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma un pārveduma līgumiem un 1958.gada Ņujorkas Konvencija par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. Gatavošanās izspēlei sākās jau 2006. gada oktobrī, kad tika publicēts izspēles kāzuss. Šī gada kāzusa risināšanas gaitā komandām bija jārod atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, vai līgumā ietvertā šķīrējtiesas klauzula (arbitration clause) ir spēkā un vai šķīrējtiesai ir jurisdikcija strīda izskatīšanai, vai atbildētāja piegādātās preces atbilst līguma noteikumiem, vai mutiski veiktie līguma grozījumi ir saistoši, ņemot vērā to, ka līguma noteikumi paredzēja, ka līgums grozāms rakstveidā, un vai tas, ka prasītājs nevērsās uzraudzības iestādē, lai novērstu nelikumības, kas ļautu izmantot piegādātās preces paredzētajam mērķim, atbrīvo atbildētāju no atbildības par līguma neizpildi. Dalībniekiem līdz decembra sākumam tika dots laiks pirmā rakstiskā darba – prasītāja memoranda – sagatavošanai. Decembrī tika atsūtīts pretinieku komandas sagatavotais prasītāja memorands otra rakstiskā darba sagatavošanai, attiecīgi no atbildētāja puses. Šī rakstiskā darba iesniegšanas termiņš bija 2007.gada 25.janvāris, pēc kura sākās cītīga gatavošanās izspēles mutiskajai daļai klātienē Vīnē. Izspēles mutiskā daļa notiek kā šķīrējtiesas procesa inscenējums. Ikvienai komandai bija jāpiedalās četrās izspēlēs. Šogad LU komanda sacentās ar Hārvardas (ASV), Groningenas (Nīderlande), Dīkinas (Austrālija) un Pitsburgas (ASV) universitāšu komandām. Pirms došanās uz Vīni komanda LU JF telpās treniņa nolūkos tikās ar Rīgas Juridiskās augstskolas un Stokholmas universitātes komandām. Par arbitriem treniņsesijā tika pieaicināti Lielbritānijā praktizējoši arbitrāžas speciālisti Endrū Bērs (Andrew Burr) un Lords Deivids Hekings (David Hacking), kuri speciāli šim nolūkam ieradās Latvijā, kā arī iepriekšējo gadu izspēļu dalībnieki. Izspēlē tiek vērtēti gan komandu iesniegtie rakstiskie darbi (ikvienu memorandu vērtē vairāki arbitri), gan komandas dalībnieku prezentācijas prasmes. Prezentācijas ilgums ir ierobežots: savas pozīcijas aizstāvēšanai tiek dotas 30 minūtes, ieskaitot laiku iespējamajiem arbitru jautājumiem. Lielu vērtību Willem C. Vis tiesu izspēlei dod arbitri, kas tajā piedalās – starp tiem ir gan praktizējoši advokāti, gan šķīrējtiesneši un mācībspēki. Kopā šī gada izspēle vienoja ap 500 arbitru no visas pasaules. Komanda vēlas pateikties LU JF par finansiālo atbalstu, kā arī iepriekšējo gadu izspēļu dalībniekiem, runas mākslas pasniedzējai Rutai Vītiņai un viesiem par gatavošanās procesā sniegtajiem padomiem, kuri lieti noderēja, pārstāvot universitāti Vīnē. Komandas dalībnieki atzīst, ka, piedaloties šajā izspēlē, guvuši vērtīgu pieredzi. Tā ir lieliska iespēja studiju ietvaros ne tikai papildināt savas zināšanas starptautisko privāto tiesību jomā, attīstīt prezentācijas un argumentēšanas prasmes, bet arī iepazīties ar topošajiem un praktizējošajiem juristiem no citām valstīm.

Dalīties