No kreisās: trenere I.Kačevska, N.Lazukina, S.Bikauniece, Ā.Kakstāns, E.Mucenieks. Foto no komandas personīgā arhīva.

Latvijas Universitātes studenti jau tradicionāli piedalās Willem C. Vis starptautisko tirdzniecības tiesību tiesu izspēlē (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot). Arī šogad no 3. līdz 10. aprīlim Austrijas galvaspilsētā Vīnē komandas treneres zvērinātas advokātes LL.M. Ingas Kačevskas vadībā maģistrantūras studenti – Edgars Mucenieks, Āris Kakstāns, Sandra Bikauniece un raksta autore Natālija Lazukina – pārstāvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Faktiski komandas darbs problēmas izpētē sākās jau aptuveni pirms pusgada, kad tika izsludināta tiesu izspēles problēma un izveidota LU komanda. Šogad izspēļu temats bija defektīvu automašīnu piegāde. Sacensību rīkotāji piedāvāja augstskolu komandām risināt šādu hipotētisku situāciju: Ražotājs izgatavo defektīvas automašīnas un, nezinot par šo defektu, pārdod tās izplatītājam. Izplatītājs ar pircēju – mazumtirgotāju – vienojas par 100 automašīnu piegādi, iekļaujot līgumā šķīrējtiesas klauzulu. Pirmajā sūtījumā tiek piegādātas 25 automašīnas. Kad tās ir pārvietotas no kuģa uz noliktavu, pircējs konstatē defektu, kura dēļ mašīnas ir praktiski nelietojamas. Pēc sarunām ar izplatītāju un ražotāju, kurš piedāvā ierasties pircēja valstī, apskatīt un, ja iespējams, salabot mašīnas, pircējs atkāpjas no visa līguma un pieprasa atdot samaksāto pirkuma summu (50% no visas līguma summas) un glabāšanas izdevumus. Pēc tam tiek uzsākts izplatītāja maksātnespējas process. Galvenie sacensību debašu jautājumi bija saistīti ar šķīrējtiesas klauzulas spēku maksātnespējas gadījumā, līgumu neparakstījušās puses iesais­tīšanu šķīrējtiesas procesā, ražotāja atbildību, izplatīšanas un pilnvarojuma līgumu kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm, INCOTERMS noteikumiem un būtisku līguma pārkāpumu. Izspēļu dalībnieki pētīja 1980. gada ANO (Vīnes) konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, Stokholmas Tirdzniecības kameras Šķīrējtiesas noteikumus, Ņujorkas 1958. gada konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi, 1983. gada Ženēvas konvenciju par aģentiem starptautiskajā preču tirdzniecībā, kā arī citus normatīvos aktus, tiesu praksi un tiesību doktrīnu. Studentu uzdevums bija sastādīt prasītāja un pēc tam arī atbildētāja memorandu izspēles rakstiskajā daļā. Tam sekoja gatavošanās mutiskajai tiesu izspēles daļai. Pateicoties LU komandas treneres I. Kačevskas entuziasmam, no 6. līdz 8. martam Rīgā notika tiesu izspēles priekšsacīkstes, kur savas debatēšanas prasmes demonstrēja Igaunijas, Baltkrievijas, Gruzijas un Latvijas (LU un Rīgas Juridiskās augstskolas) studentu komandas. Savukārt no 13. līdz 15. martam LU komanda piedalījas Helsinku priekšsacīkstēs, kuru mērķis tāpat kā Rīgas priekšsacīksēs bija gatavoties Vīnes izspēlēm. Šogad LU komandas oponenti Vīnē bija studenti no šādām augstskolām: King’s College (Lielbritānija), Franklin Pierce Law Center (ASV), Fordham University (ASV) un National Law University (Indija). Jāatzīmē, ka angļu valoda, kurā notika tiesu izspēle, ir oponentu komandu dzimtā valoda. Šajās valstīs atšķirībā no Latvijas lielāka nozīme tiek pievērsta arī tiesu runas iemaņu attīstīšanai, tāpēc debates ar šo valstu pārstāvjiem bija īpaši interesantas un pat pamācošas. Kopumā Vīnē spēkiem mērojās 228 komandas no 57 valstīm. Pēc četrām debatēm tika atlasītas 64 fināla komandas. LU komanda pēc sīvām un līdzvērtīgām cīņām finālā tomēr neierindojās. Taču, kā minēja viens no izspēļu organizatoriem, galvenais šādās sacensībās ir dalībnieku personīgā izaugsme. Šis mērķis gan sagatavošanās posmā, gan izspēļu rakstiskajā un mutiskajā daļā noteikti tika sasniegts, tāpēc lielu paldies par atbalstu gribam teikt lieliskajai komandas trenerei I. Kačevskai, LU JF un katram, kurš atbalstīja mūsu komandu!

Dalīties