Juridiskā fakultāte ir pirmā fakultāte Latvijā, kas jaunajā akreditācijas periodā ieguvusi akreditāciju uz garāko termiņu - 6 gadiem studiju virzienam "Tiesību zinātne", ko veido studiju programmas jurista kvalifikācijas iegūšanai.

2019. gada 21. jūnija akadēmiskās informācijas centra akreditācijas komisijas sēdē uz sešiem gadiem akreditāciju saņēma LU Juridiskās fakultātes studiju virziens "Tiesību zinātne". Juridiskajā fakultātē īstenotajā studiju virzienā "Tiesību zinātne" ietilpst 4 studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” un profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”, kuras absolvējot iespējams iegūt jurista kvalifikāciju; akadēmiskā maģistra programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”, kas piemērota profesionāļiem, kuri vēlas iegūt akadēmisko maģistra grādu tiesību zinātnē un doktorantūras programma.

Dalīties