Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir senākā, lielākā, tradīcijām un sasniegumiem tiesību zinātnē bagātākā juridiskās izglītības realizētāja Latvijā. Pievienoties tās studējošo pulkam šogad iespējams jau no 25. jūnija elektroniski, bet no 1. jūlija - klātienē.

Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" ir pirmais solis ceļā uz jurista izglītības un kvalifikācijas iegūšanu, sniedzot vispusīgas pamatzināšanas un kompetences tiesībās. Programmas obligātā daļa aptver visas tiesību zinātnes apakšnozares, bet, izraugoties kursus no izvēles daļas kursu kataloga, iespējams specializēties vairāk interesējošās jomās. Studijas notiek nozares ekspertu vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, notāri un valsts institūciju vadītāji. Lai arī šī ir akadēmiska studiju programma, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu jeb juridisku problēmsituāciju risināšanu, tiesas procesa izspēles, procesuālu dokumentu izstrādi u.c.

Studentiem piedāvā apmeklēt ārvalstu vieslektoru un profesionāļu vieslekcijas, apgūt izvēles studiju kursus angļu valodā, kā arī pavadīt apmaiņas semestri vai gadu kādā no universitātes partneruniversitātēm visā pasaulē.

Fakultāte piedāvā studēt reflektantam ērtākajā studiju formā: pilna laika klātienē (katru darba dienu), nepilna laika klātienē (darba dienu vakaros) vai neklātienē (sestdienās, divreiz mēnesī). Pilna laika klātienes studentiem pieejamas budžeta vietas, valsts un mecenātu stipendijas.

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies no 25. jūnija, izmantojot e-pakalpojumu www.latvija.lv. Elektronisko pieteikumu apstiprināšana vai iesniegšana klātienē notiks laikā no 1. jūlija gan LU, gan citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāti. Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences tieslietu sekcijas 1.–3.  pakāpes ieguvējiem 2018. un 2019. gadā un LU Jauno juristu universitātes 1.-3. vietas ieguvējiem 2019. gadā - priekčrocības apliecinošs dokuments.

Dalīties