LU Juridiskās fakultātes ēka. Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

No 12. līdz 16. augustam norit pieteikšanās doktorantūras studijām juridiskajā zinātnē, iesniedzot pieteikuma dokumentus Latvijas Universitātes (LU) Studiju departamentā.​ Pirms pieteikuma iesniegšanas reflektantam jāsazinās ar izvēlēto promocijas darba vadītāju, lai izklāstītu iecerētā darba mērķi, uzdevumus, ​​sagaidāmos rezultātus ​un zinātnisko novitāti.

Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnē. Programma būtiski atšķiras no citu augstskolu piedāvātajām, jo studijas noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – tiesību teorijā un vēsturē, valsts tiesībās, starptautiskajās tiesībās, civiltiesībās, krimināltiesībās, policijas tiesības, kā arī kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā, kas ļauj reflektantiem izvēlēties saistošāko apakšnozari un sekmē veiksmīgākus studiju un rezultātus.

Studiju un pētniecības darbs noris doktorantiem sadarbojoties fakultātes mācībspēkiem - aktīviem zinātniekiem un praktizējošiem profesionāļiem. Studiju process ietver arī ārvalstu viesprofesoru vadītas nodarbības. Studijām vai veiksmīgai promocijas darba izstrādei fakultāte piedāvā noteiktu periodu pavadīt partneruniversitātē, zinātniskajā institūtā vai citā organizācijā ārvalstīs, vienlaikus saņemot stipendiju.

Pieejamas budžeta vietas, valsts un mecenātu stipendijas.

​​Pieteikšanās doktorantūras studijām ieplānota no 12. līdz 16. augustam no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 114. telpā, Raiņa bulvārī 19. Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti un kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde Promocijas darba tēmas pamatojums un iestrāde Juridiskās zinātnes doktora studiju programmai. Ceturtdien, 29. augustā, plkst. 10.00 notiks iestājpārbaudījums - pārrunas ar programmas uzņemšanas komisiju. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte. Uzņemšanai doktora studiju programmā “Tiesību zinātne” noteikts minimālais punktu skaits - 15.

Tālrunis konsultācijām 67033966 vai e-pasts: ilze.danusevica@lu.lv

Dalīties