LU Komunikācijas un inovāciju departaments, Foto: Toms Grīnbergs

Pulcējot ievērojamu skaitu dalībnieku, noslēgusies divu dienu starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”.

Atklāšanas plenārsēdi vadīja LU JF profesors J.Rozenfelds un tajā referēja fakultātes dekāne asoc. prof. A.Rodiņa, profesors K.Torgāns, Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta ģenerālsekretārs I.Tirado (Ignacio Tirado) un ES Vispārējās tiesas tiesnese I.Reine. Pēc plenārsēdes sekoja darbs 5 sekciju sēdēs.

Savukārt otro dienu dekānes A.Rodiņas vadībā plenārsēdē savus priekšlasījumus lasīja Valsts prezidents E.Levits (runas pilns teksts pieejams šeit), Eiropas Savienības tiesas prezidents K.Leinerds un Satversmes tiesas priekšsēdētāja I.Ziemele. Līdz pat vēlai pēcpusdienai noritēja darbs 3 sekcijās.

Dekāne A.Rodiņa: “Paldies visiem, kas piedalījās konferences visos pasākumos, kas organizēja un īstenoja šo grandiozo pasākumu. Tik daudz ārvalstu viesu mums vēl nebija izdevies pulcēt vienkopus. Domāju, ka godam esam sākuši nākamo fakultātes 100 gades ciklu.”

Dalīties