Š.g. novembra vidū Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas zinātnisko institūciju konsorcija projektu Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās (angļu val. - Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law (TraiL)). Projekts aptver 5 ES dalībvalstis (Grieķija, Kipra, Igaunija, Latvija, Polija) un saistīts ar juridisko profesiju pārstāvju apmācību Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās.

Šajā projektā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar tās pieredzējušo akadēmisko un administratīvo personālu.

 

Projekta mērķis aptver atsevišķu juridisko profesiju - zvērinātu tiesu izpildītāju, zvērinātu notāru un zvērinātu advokātu - apmācību Eiropas Savienības civiltiesību un komerctiesību jautājumos. Šis mērķis projektā tiks īstenots, organizējot starpvalstu mācību pasākumus juridisko profesiju pārstāvjiem viņu dzimtajā valodā. Projektā īstenojamos apmācību pasākumus atbalsta 16 profesionālās asociācijas un kompetentās iestādes visām mērķa grupām projektā īstenošanā paredzētajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Projekta īstenošana tiks uzsākta nākamajā gadā ar projekta īstenošanas termiņu 20 mēneši.

Dalīties