Izdota ilggadējā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docētāja Jura Jelāgina grāmata “Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums”. Izdevumā ievietotie raksti tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz kontinentālās Eiropas tiesisko sistēmu, un Juris Jelāgins bijis viens no tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Tiesiskums un tā veidošanās tēma caurvij visus autora rakstus.

Līdzās jau publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas atziņām un tendencēm, krājumā ietverti arī J. Jelāgina iepriekš nepublicētu priekšlasījumu teksti. Autors rakstos ietvēris arī starpkaru perioda Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un tiesību teorijas jomā. Lasītājiem iespēja iepazīties arī ar J. Jelāgina Satversmes tiesas spriedumiem pievienotajām atsevišķajām domām, kas tapušas laikā, kad autors bijis Satversmes tiesas tiesnesis.

LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 20. februārī plkst. 13:00, Juridiskās fakultātes konferenču zālē (153. telpa) notiks grāmatas atvēršana.
 

 

Izdevējs “Tiesu namu aģentūra”  https://tnagramatas.tna.lv/lv/product/542

Dalīties