Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte un Akadēmiskā vienība “Austrums” sadarbībā ar Latvijas Centrālās padomes (LCP) piemiņas fondu pieņēmuši lēmumu uz nenoteiktu laiku pārcelt ikgadējo prof. Konstantīna Čakstes demokrātijas priekšlasījumu LU Mazajā aulā.

“Jāņem vērā, ka pasaules notikumu attīstība un valsts iestāžu ieteikumi norāda uz nepieciešamību atbildīgi izturēties pret publisku pasākumu organizēšanu. Prioritāte ir cilvēku drošība un veselība, tāpēc 17. martā iecerētais priekšlasījums netiek plānots,” skaidro “Austrums” Vecbiedru komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Tarlaps. 

Viņš arī sola, ka ikvienam interesentam būs publiski pieejama informācija par turpmākiem lēmumiem saistībā ar pasākumu.

Kā ziņots, šogad aprit 76 gadi kopš LCP Memoranda parakstīšanas dienas 1944. g. 17. martā. Atzīmējot šo notikumu, tika plānots aizsāk jaunu tradīciju, kuras ietvaros LU Mazajā aulā 17. martā plkst.16:00 ar pirmo K. Čakstes demokrātijas priekšlasījumu “Demokrātijas izaicinājumi Latvijā: toreiz un tagad” uzstātos Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof., Ph.D. Ineta Ziemele, lai stiprinātu sabiedrība izpratni par demokrātisko vērtību nozīmi sabiedrības drošībā un labklājībā.


Aicinām visus interesentus 17. martā plkst. 16:00 LU Mazajā aulā pievienoties uz pirmo K. Čakstes demokrātijas priekšlasījumu “Demokrātijas izaicinājumi Latvijā: toreiz un tagad” uzstāsies Satversmes Tiesa priekšsēdētāja prof., Ph.D. Ineta Ziemele.
LU Juridiskā fakultāte un Akadēmiskā vienība “Austrums” sadarbībā ar Latvijas Centrālās padomes piemiņas fondu (LCP) 17. martā rīko pirmo K. Čakstes demokrātijas priekšlasījumu. Ar šo pasākumu ceram aizsākt jaunu tradīciju - ikgadēju prof. Konstantīna Čakstes demokrātijas priekšlasījumu, aicinot stiprināt un attīstīt demokrātijas tradīcijas Latvijā, veicinot sabiedrības izpratni par demokrātisko vērtību nozīmi sabiedrības drošībā un labklājībā.

K. Čakstes demokrātijas priekšlasījumi papildinās 17. martā notiekošo LCP Memoranda un nacionālās pretošanās kustības piemiņas pasākumu klāstu.

“Katrs desmitais LCP Memoranda parakstītājs, ieskaitot pašu K. Čaksti, bija “Austruma” biedrs, vēl vairāk kā četrdesmit austrumiešu aktīvi iesaistījās LCP darbībā. “Austrums” ir uz demokrātiskām vērtībām balstīta organizācija, tādēļ ir pašsaprotami, ka esam uzņēmušies K. Čakstes demokrātijas priekšlasījumu organizēšanu. Pateicamies prof. I. Ziemelei par atsaucību un piekrišanu ar savu priekšlasījumu likt stingru pamatu šai tradīcijai,” saka akadēmiskās vienības “Austrums” Vecbiedru komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Tarlaps.

LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa: “Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte lepojas ar Konstantīnu Čaksti kā vienu no leģendāriem mācībspēkiem un cenšas saglabāt un uzturēt viņa vērtības. Uzticība Latvijai un demokrātiskai tiesiskai valstij ir viena no vērtībām, ko fakultāte mēģina ieaudzināt katrā jaunā studentā. Jau vairākus gadus Juridiskā fakultāte ar sadarbības partneriem rīko prof. K. Čakstes civiltiesību izspēles, kas dod iespēju studentiem unikālā veidā attīstīt zināšanas un prasmes civiltiesībās. Konstantīna Čakstes vārdā nosaukta viena no Juridiskās fakultātes auditorijām, LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19. ”

 

Pēc pasākuma, plkst. 18.00, visi viesi tiks aicināti atzīmēt LCP Memoranda parakstīšanas dienu, dodoties piemiņas sveču iedegšanā pie Brīvības pieminekļa.

Dalīties