2020. gada februārī Eiropas zinātnisko institūciju konsorcijs parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta Mācies savā valodā: daudzvalodu starpvalstu apmācība ES civiltiesībās un komerctiesībās (Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law - TraiL) īstenošanu.

TraiL projekts aptver 5 Eiropas Savienības dalībvalstis (Latvija, Igaunija, Polija, Kipra un Grieķija) un attiecas uz juridisko profesiju pārstāvju apmācību Eiropas Savienības civiltiesībās un komerctiesībās. Šajā projektā Latviju pārstāv Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ar tās pieredzējušo akadēmisko un administratīvo personālu.

Projekta īstenošana uzsākta ar šī gada 1. martu. Projekta īstenošanas termiņš – 24 mēneši.

Dalīties