Humboltu Universitāte Berlīnē

Sadarbojoties ar Humboltu Universitāti Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin), arī šogad studenti Rīgā un Berlīnē veiks pētījumus, piedaloties vasaras skolā "Projekt Netzwerk Ost-West". Šogad projekta ietvaros tiks analizētas juridiskās problēmas digitālajā laikmetā – jauni riski pamattiesībām un to efektīvai piemērošanai. Dalību līdz 10. aprīlim aicināti pieteikt interesenti ar angļu valodas zināšanām.

Projekts jau ilggadēji vasaras otrajā pusē kopā pulcē Latvijas un Vācijas tiesību zinātnes studentus un nozares nesenos absolventus, lai diskutētu par aktuāliem tematiem, meklētu un rastu risinājumus problēmjautājumiem.

Šogad projekts norisināsies no 3. augusta līdz 16. augustam, nedēļu pavadot Rīgā un nedēļu - Berlīnē. Dalībniekiem nepieciešamas angļu valodas zināšanas, bet vēlamas arī vācu valodas zināšanas.

Dalības maksa: 100 eiro

Projekts dalībniekiem piedāvā:

  • attīstīt analītiskās domāšanas, argumentācijas un publiskās runas prasmes;
  • kopīgi rast risinājumus aktuāliem tiesību problēmjautājumiem;
  • iegūt starptautisku pieredzi vienā no prestižākajām Vācijas augstskolām;
  • kredītpunktus atbilstoši paveiktā darba apjomam projekta ietvaros;
  • apmaksātu lidojumu uz Berlīni un atpakaļ, kā arī naktsmītni un ēdināšanu projekta laikā;
  • vasarai atbilstošu izklaides programmu Berlīnē un Rīgā, sevī ietverot arī klasiskos apskates objektus;
  • iegūt jaunus kontaktus studentu, kā arī profesionālu juristu vidū;
  • ierakstu CV.

 

Projekta ietvaros studentu pāri (students no Latvijas un students no Vācijas) izstrādā referātu par Latvijas un Vācijas tiesībās aktuāliem tematiem, pētot konkrētā problēmjautājuma normatīvo regulējumu un citus aspektus savā valstī. Referātus prezentē kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem un darbu zinātniskajiem konsultantiem.

Seminārā piedalīsies arī pasniedzēji – zinātniskie konsultanti no Latvijas, kas konsultēs referāta izstrādes gaitā. Vietu un tēmu skaits ierobežots.

 

Pieteikšanās noris līdz 2020. gada 10.aprīlim, bet referātus iespējams iesniegt līdz 2020. gada 1. jūlijam. Papildu informācija un pieteikšanās, sazinoties ar semināra organizētājiem Latvijā: Jāni Kapenieku (20364558, kapenieksjanis6@gmail.com ) vai Baibu Matuli (29605288, baiba.matule8@gmail.com ). 

 

Dalīties