Profesionālās maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” (20209) plk 4.semestra studentiem un tiem, kas atjaunojušies uz gala pārbaudījumiem  2019./2020. Ak. Gadā JURISTA KVALIFIKĀCIJAS VALSTS PĀRBAUDĪJUMI TIKS RĪKOTI KLĀTIENĒ.

29.05.2020. 10.00 – 12.00 Krimināltiesiskās zinātnes

01.06.2020. 10.00 – 12.00  Tiesību teorija un vēsture

03.06.2020. 10.00 – 12.00 Valststiesības

05.06.2020. 10.00 – 12.00 Starptautiskās un ES tiesības

08.06.2020. 10.00 – 12.00 Civiltiesības

 

  • Informatīva sanāksme interesentiem par valsts eksāmena norisi notiks attālināti š.g. 18.maijā (pirmdiena) plkst. 20.00 platformā MS Teams, pievienojoties kursam JurZ6059 “Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums (eksāmens)”
  • Kāzusu risināšanā izmantojamie avoti tiks izziņoti š.g. 22.maijā.
  • Eksāmenu rezultāti būs pieejami š.g. 12.jūnijā līdz plkst. 12.00 (LUIS sadaļā “Rīkojumi”).
  • Apelācijas var iesniegt JF dekanātā līdz š.g. 16.jūnija plkst. 14.00.
  • Tie, kas izkrituši vienā eksāmena daļā, varēs to rakstīt atkārtoti š.g. 26.jūnijā plkst. 10.00 – 12.00, piesakoties tam iepriekš - līdz 19.jūnija plkst. 17.00, atsūtot maksājuma uzdevumu e-pastā studiju programmas metodiķei Laurai Millerei. 
  • Atkārtotā eksāmenā nepieciešamo avotu saraksts tiks izziņots līdz 20.jūnijam.
  • Atkārtotā eksāmena rezultāti tiks paziņoti līdz 3.jūlijam LUIS sadaļā “Rīkojumi”.
  • Saraksti ar studentu sadalījumu pa auditorijām tiks izsūtīti 25.maijā.  

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, rīkojot eksāmenu tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības noteikumi, t.sk., ne vairāk kā 25 personas vienā auditorijā, ar 2 m distanci. Papildu informācija par aizsarglīdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem u.tml. tiks precizēta un izsūtīta vēlāk (orientējoši pēc 22.maija).

Dalīties