19. jūnijā LU Juridiskajā fakultātē (JF) notika bakalaura diplomu izsniegšana, ievērojot epidemioloģiskās drošības un Latvijas Universitātes noteikumus.

Šogad izlaidumi to tradicionālajā formā nenotiek, taču Juridiskā fakultāte vēlējās sveikt absolventus un izsniegt diplomus klātienē. Organizējot svinīgo diplomu izsniegšanas pasākumu, tika ņemti vērā epidemioloģiskās drošības un LU noteikumi. Absolventi bija sadalīti grupās ar katrai grupai noteiktu ierašanās laiku. Diplomus absolventi pa vienam devās saņemt JF konferenču zālē, kur viņus sveica Juridiskās fakultātes dekāne asoc.prof. Anita Rodiņa. 

Fotogrāfijas apskatei un saglabāšanai pieejamas zemāk norādītajās saitēs (uzglabāšana serverī līdz 20. jūlijam). 

 

Sveicam visus Juridiskās fakultātes 2020. gada bakalaura studiju absolventus! 

 

Dalīties