Uzņemšana turpinās!

  • Papilduzņemšanā bakalaura studijām iespējams pieteikties aizpildot elektronisko veidlapu, kas pieejama šeit, vai ierodoties fakultātē klātienē. (Pieņemšanas laikus skat. zemāk)
    Uzņemšana notiek pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju formās, maksas studiju vietās.  Plānots, ka lekcijas nepilna laika neklātienes formai notiks attālināti, vienlaikus gan paredzot, ka pārbaudes darbi jākārto LU uz vietas.  
  • Studētgribētājiem iespēja pieteikties arī studijām maģistra studiju programmās, aizpildot elektronisko veidlapu, kas pieejama šeit.

Pieteikšanās līdz 28. augustam!

 

Ja nav iespējams studijām pieteikties elektroniski vai vēlaties to darīt klātienē, pieteikumu pieņemšana klātienē Juridiskajā fakultātē šādos laikos (Raiņa bulv. 19, 257. kab., 2. stāvs):

18.08.2020. 14:00 – 16:00
19.08.2020. 14:00 – 18:00
20.08.2020. 14:00 – 16:00
21.08.2020.

10:00 – 12:00

24.08.2020. 10:00 – 12:00
25.08.2020. 14:00 – 16:00
26.08.2020. 14:00 – 18:00
27.08.2020. 14:00 – 16:00
28.08.2020. 10:00 – 12:00

 

 

Dalīties