No 2020.gada 7. septembra līdz 21. septembrim ikvienam interesentam, kurš šobrīd mācās 11. un 12. klasē, ir iespēja pieteikties dalībai Jauno juristu universitātē.

Lai pieteiktos ir jāaizpilda pieteikuma anketa. 

 

Dalība Jauno juristu universitātē ir bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Juridiskajā fakultātē. Nodarbību cikla noslēgumā dalībniekus sagaida pārbaudījums, kas ietvers jautājumus par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņems diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantēs sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā. 

Jauno juristu universitātes norises ieplānotas tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim. Programmas apguves gaitā skolēni iepazīs Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, iegūs priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās. 

Šogad JJU nodarbības pirmoreizi notiks attālināti.

Dalīties