© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” otrais rakstu krājums  “Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II” indeksēts Web of Science datu bāzē.

Kā norāda LU Juridiskās fakultātes dekāne, asoc. prof. Anita Rodiņa “Rakstu krājuma indeksācija Web of Science ir simbolisks noslēgums Juridiskās fakultātes 100 gadei veltītajai starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kas vienkopus pulcēja zinātniekus no 25 valstīm. Tāpat šī rakstu krājuma indeksācija apliecina Juridiskās fakultātes zinātnieku novērtējumu starptautiskā līmenī. Vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī krājuma sagatavošanā, gan autoriem, gan redkolēģijai, kuru darbs ir vainagojies grandioziem rezultātiem.”

 

2019. gada 17. un 18. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē norisinājās 7.starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās".

Dalīties