No 22. līdz 23. oktobrim jau otro gadu norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Studentu zinātniskā konference, kurā divu dienu garumā četrās dažādās sekcijās ar saviem pētījumiem uzstāsies 25 jaunie pētnieki.

Konferences virstēma šogad ir “Mundus et…”, liekot uzsvaru uz cilvēkam apkārtējo pasauli un tajā notiekošo, kā arī mudinot dalībniekus un apmeklētājus aplūkot pasauli globālā mērogā, pievēršoties tās mijiedarbībai ar indivīdu, saprātu, ideju un zinātni. Dalībnieki savus darbus prezentēs četrās sekcijās, kas ļaus konferences virstēmu aplūkot no humanitāro, sociālo, dzīvības un eksakto zinātņu aspektiem, tādējādi pārkāpjot ierasto nozaru iedalījumu robežas un veicinot starpdisciplinaritāti.

Konferenci 21. oktobrī ievadīs paneļdiskusija “Uz priekšu vai atpakaļ? Pētniecība Latvijā pandēmijas apstākļos”, kuras laikā pieaicinātie eksperti diskutēs par šī brīža aktualitātēm zinātnē Latvijā, pētniecībā biežāk sastopamajiem šķēršļiem un problēmām COVID-19 pandēmijas ēnā, kā arī iespējām, kuras pavērusi pandēmija. Diskusiju moderēs LU Datorikas fakultātes medicīnas tehnoloģiju projektu studijas “LU DF LAB” administrators Kaspars Eglītis, un tajā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns Jurģis Poriņš, Vidzemes Augstskolas (ViA) Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne un HESPI pētniece Agnese Dāvidsone, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne.

Ceturtdien, 22. oktobrī, norisināsies darbu lasījumi pirmajās divās sekcijās - Mundus et idea un Mundus et homo - liekot uzsvaru uz idejas un cilvēka mijiedarbību ar pasauli, bet konferences otrajā dienā, 23. oktobrī, uzsvars tiks likts uz pasaules izpēti saprāta un sabiedrības kontekstā, tiekot prezentētiem darbiem noslēdzošajās sekcijās Mundus et communitas un Mundus et sciens.

Konferences noslēgumā labākie jaunie pētnieki tiks apbalvoti - Stipendiju konkursa ietvaros perspektīvāko pētījumu autoriem tiks piešķirtas mērķstipendijas, kuru kopējais fonds sasniedz 9120 EUR, sniedzot motivāciju un platformu tālākiem pētījumiem un inovācijām Latvijā un pasaulē. Papildus tam, konferences autoru darbi kā zinātniskas publikācijas tiks iekļautas LU Akadēmiskā apgāda izdotajā rakstu krājumā “Mundus et…”, turklāt  kultūras un patstāvīgās domas interneta žurnāla “Satori” specbalvas ietvaros viens autors saņems arī iespēju publicēt savu darbu “Satori” mājaslapā.

Konferences apmeklētāji ir aicināti savu dalību reģistrēt šeit: https://ej.uz/MundusApmekletajs. Vadoties pēc epidemoloģiskās situācijas Latvijā, konferences norises kārtība un tās formāts var mainīties.

Konferenci organizē Latvijas Universitātes Studentu padome. Dalība tajā ir bez maksas, pieteiktie un programmā iekļautie referāti ir recenzēti. Pilna konferences programma un plašāka informācija par tās norisi pieejama mājaslapā https://konference.lusp.lv/, kā arī konferences Facebook notikumā https://www.facebook.com/LUSP.MundusET. Finansējumu Stipendiju konkursa ietvaros piešķiramajām stipendijām nodrošina LU Microsoft Inovāciju centra administrētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (projekta nr. 1.1.1.3/18/A/007) un stipendijas saņems perspektīvākie referāti pēc žūrijas komisijas ieskatiem.

Dalīties