2021. gada sākumā notiks ikgadējā Latvijas Universitātes (LU) Starptautiskā zinātniskā konference, kuras ietvaros Juridiskās fakultātes (JF) studentiem būs iespēja piedalīties īpaši studentiem izveidotā sekcijā.

Lai dotu studentiem iespēju gūt pieredzi un pilnveidot zināšanas un prasmes, Juridiskā fakultāte LU 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē iekļāvusi studentu sekciju, kurā piedalīties aicināti LU JF bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie. Dalība konferencē studentiem ļaus uzlabot iemaņas uzstājoties plašākas auditorijas priekšā, turklāt šoreiz digitālā formātā (MS Teams) un dos iespēju diskutēt ar tiesību zinātnes nozares ekspertiem. LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa norāda, ka šādas konferences, kurās piedalās studenti, ir būtisks akadēmiskās dzīves elements. Dekāne īpaši aicina izmantot šo iespēju, kas var atvērt durvis akadēmiskajām un profesionālajām interesēm.   

Lai pieteiktos konferencei: 

  • Jāsaņem JF mācībspēka rakstveida rekomendācija (studentam pašam jāiegūst mācībspēka rekomendācija);

  • Pieteikums (referāta tēma un mācībspēka rekomendācija) jānosūta uz e-pastu agate_marta.saveja@lu.lv līdz 31.01.2021; 

  • Dalība referātu konferencē studentu sekcijā tiks apstiprināta līdz 05.02.2021. 

 

Studentu sekcijas lasījumi notiks 26. februārī tiešsaistē MS Teams vietnē, sākums plkst. 9:00. Uzstāšanās laiks 15 minūtes. 

Papildus - sekcijas dalībnieki varēs iesniegt rakstu, publicēšanai konferences rakstu krājumā. Ja raksts atbildīs visām prasībām, tas tiks recenzēts. Raksta iesniegšanas termiņš 15.03.2021.  

Dalīties