No 2. februāra līdz 12. martam Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks plenārsēde un 8 sekciju sēdes tiesību zinātnē. Kopumā LU Juridiskās fakultātes sagatavotajā konferences programmā tiks nolasīti 104 referāti.

LU ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci 2. februārī (tiešsaistē ZOOM platformā) ievadīs plenārsēde “Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos”, kuru vadīs prof. Jānis Kārkliņš. No 5. februāra līdz 12. martam notiks 8 sekciju sēdes.

 

Interesenti sekciju sēdēm pievienoties varēs bez reģistrācijas. Sekcijai tuvojoties, ZOOM piekļuves links tiks publicēts Juridiskās fakultātes mājas lapā un LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences mājas lapā.

LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumam iesniedzamo zinātnisko rakstu noformēšanas prasības

Dalīties