4. februārī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki MS Teams platformā piedalījās profesionālās pilnveides nodarbībā “Attālinātu studiju īstenošanas pedagoģiskās iespējas", kuru vadīja doc. Sanita Baranova. Nodarbībā tika pārrunāts kā attālinātās studijās panākt studentu līdzdalību, tika stāstīts arī par e-vidi studiju procesa organizēšanā un dažādiem e- rīkiem.

Paldies LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas docentei Sanitai Baranovai par vērtīgo nodarbību un ieteikumiem.

 

 

Dalīties