Foto: Tiesu namu aģentūra

Šogad izdots mācību grāmatas “Administratīvās tiesības” otrais izdevums. Kopš pirmās grāmatas izdošanas 2016. gadā administratīvās tiesības Latvijā ir mainījušās. Otrajā izdevumā izdarīti papildinājumi un precizējumi, būtiskas izmaiņas saistītas ar 2018. gadā pieņemto Administratīvās atbildības likumu. Jaunajā izdevumā iekļauts arī darbā izmantoto jēdzienu rādītājs. Grāmatas autori ir LU Juridiskās fakultātes doc. Edvīns Danovskis, prof. Jautrīte Briede un lekt. Anita Kovaļevska.

Izdevējs: Tiesu namu aģentūra

Dalīties