Anita Rodiņa

Ceturtdien, 11. martā, Saeima balsojumā apstiprināja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāni, asociēto profesori Anitu Rodiņu Satversmes tiesas tiesneša amatā.

2021. gada 11. martā Saeimā notika sēde, kurā tika skatīts lēmuma projekts par Anitas Rodiņas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. A. Rodiņa ievēlēta amatā ar 56 balsīm.

Neraugoties uz sarežģīto ceļu līdz balsojumam Saeimā, LU Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. A. Rodiņa jūtas gandarīta par visu šo procesu un rezultātu: "Paldies visiem tiem, kas mani atbalstīja, noticēja man un manām spējām, zināšanām. Paldies maniem Latvijas Universitātes kolēģiem par uzmundrinājumu un atbalstu." Dekāne, asoc. prof. Anita Rodiņa turpmāk nevarēs pildīt administratīvus amatus Juridiskajā fakultātē, bet saiti ar fakultāti nepazaudēs, jo turpinās pildīt asociētās profesores pienākumus, strādājot ar studentiem un veicot zinātnisko darbu.

Patlaban norit sagatavošanās darbi nākamajam solim, Satversmes tiesas tiesneša zvēresta došanai, ko pieņem Valsts prezidents. Sagatavošanās, visticamāk, tiks pabeigta ne ātrāk kā mēneša laikā. 

LU Juridiskā fakultāte lepojas, ka asoc. prof. A. Rodiņas apstiprināšana augstajā amatā pamanīta arī ārpus Latvijas. Eiropas Savienības Tiesas prezidents Koens Lenarts (Koen Lenaerts) 11. martā apsveicis LU Juridiskās fakultātes dekāni, asoc. prof. Anitu Rodiņu ar apstiprināšanu Satversmes tiesas tiesneša amatā. Tas liecina par dekānes A. Rodiņas ieguldītā darba Juridiskās fakultātes virzībā uz starptautisku sadarbību nozīmīgumu. 

 

Kopš 2015. gada A. Rodiņa ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne. No 2014. gada asociētā profesore.

1998. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi jurista kvalifikāciju, 1999. gadā sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē un 2007. gadā ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu valststiesībās.

Dalīties