Vakar, 12.martā, miris Kalvis Torgāns (81), Juridisko zinātņu doktors, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators (2008. – 2014.), Goda tiesnesis (2015.), zvērināts advokāts; apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni (2009.), LU gada balvu zinātnē par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās (2011); Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā “Gada cilvēks 2013”, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē (2018).

Latvijas Universitātē nostrādātajos 59 gados bijis Juridiskās fakultātes dekāns (1976.-1979, 1997.-1998.), Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs (1991. – 2006.), vairāku desmitu grāmatu un vairāku simtu citu publikāciju autors.

Amatu, apbalvojumu un sasniegumu uzskaitījums ir tikai bāla ēna no lielākas par dzīvi personības, ko esam zaudējuši, mūsu ilggadīgajam kolēģim aizejot. Kalvis Torgāns ir simbols veselam laikmetam gan Latvijas juristu, gan akadēmiskajā vidē.

Tiesību jaunrade, tiesvedība, jurista ētika, pētniecība – tās visas bija profesionālās darbības jomas, kas nebūtu tādas, kādas tās šodien atrodam, bez K. Torgāna pienesuma, bet tas vēl nav viss.

Bez K. Torgāna citādāka būtu ne tikai lekciju, semināru, konferenču, darba kolektīvu sapulču, bet arī tiesnešu un advokātu uzvedības un pat brīvā laika pavadīšanas kultūra.

Daudz gadu paies, līdz mēs pilnībā apzināsim K. Torgāna milzīgo garīgo mantojumu. Paliek ne mazums meistara mācekļu, no kuriem dažs labs jau pats kļuvis par uzlecošu zvaigzni jurisprudencē.

Paliec mūžīgi mūsu vidū, Kalvi, kaut arī tavs dzīvespriecīgais veidols vairs neienāks nevienā auditorijā un Universitātes aulas griestus vairs netricinās dziesmā tava dzidrā balss!

 

J. Rozenfelds
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes
Domes priekšsēdētājs

 

 

Atvadīšanās no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora, habilitētā doktora, LZA akadēmiķa Kalvja Torgāna notiks 17.martā, laikā no plkst.13:00-14:30, Krematorijas lielajā zālē. Ņemot vērā izsludinātos ierobežojumus, atvadīšanās notiks rindas kārtībā, vienlaikus telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem. Lūdzam izplatīt šo ziņu, lai visi kolēģi, draugi un laika biedri varētu pēdējo reizi atvadīties no Profesora.

Urnas apglabāšana Profesora dzimtas kapos, ar kopīgu piemiņas pasākumu notiks pēc tam, kad tiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi. Sekojiet līdzi informācijai.

Dalīties