Rakstu krājums "Kriminālprocess. Raksti. 2015-2020"
Foto: LU Akadēmiskais apgāds

Aprīlī klajā nācis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesores Ārijas Meikališas un profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas rakstu krājums “Kriminālprocess. Raksti. 2015 - 2020”. Izdevums būs noderīgs kā studiju procesam, tā arī praksei un diskusijām.

Grāmata “Kriminālprocess. Raksti. 2015 - 2020” veltīta Kriminālprocesa likuma spēkā esamības piecgadei. Krājumā publicēts 31 raksts un pētījums, tostarp divi vispār iepriekš nepublicēti un divi iepriekš latviešu valodā nepublicēti raksti. Šajā izdevumā autores pievērsušās dažādām kriminālprocesuālām tēmām. Daudz rakstīts par aktuālajām Kriminālprocesa likuma izmaiņām, arī par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā par kriminālprocesa tiesību vai to atsevišķu institūtu saskarsmi ar citām tiesību nozarēm vai apakšnozarēm. Krājumā apskatīti jautājumi arīdzan par noziedzīgi iegūtu mantu un ar to saistītiem kriminālprocesuāliem jautājumiem, procesiem pret juridiskām personām (nodaļas līdzautors Jānis Rozenbergs), piespiedu līdzekļiem, pierādīšanas jautājumiem un izmeklēšanas un tiesu darba atsevišķiem aspektiem.

Daļa krājumā ietverto pētījumu ir tapusi, izpildot Latvijas Universitātes sadarbības partneru - Valsts kontroles, Augstākās tiesas, Tiesu administrācijas - pasūtījumu. Kā uzsver grāmatas autores, šie pētījumi nebija viegli, taču ir snieguši nozīmīgu pienesumu pētnieku darbībā, ļāvuši apgūt jaunu pieredzi, iepazīties ar praksei aktuāliem jautājumiem un sniegt savu redzējumu to iespējamā pilnveidē.

Šis nav vienīgais prof. Ā. Meikališas un prof. K. Stradas-Rozenbergas kopīgais rakstu krājums, 2010. gadā tika publicēts krājums “Kriminālprocess. Raksti, 2005 - 2010”, un 2015. gadā iznāca “Kriminālprocess. Raksti, 2010 - 2015”.

 

Rakstu krājuma izdevējs: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

 

Rakstu krājumu var iegādāties:

  • Raiņa bulvārī 19, Studentu servisā 125. kabinetā. Cena 25,00 EUR.
  • pie LU Akadēmiskā apgāda tirdzniecības speciālistes Intas Sakalovskas Aspazijas bulv. 5–132 (mob.:29333919). Katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00.

Dalīties